ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร

สำนักงานโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่สำนักงาน
 
    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4595 โทรสาร 0-2143-9586

อาคารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตึก 5 ชั้น
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2579-4972 โทรสาร 0-2579-4972
 
ติดต่อทางอีเมล์
 
รายการที่มีสัญลักษณ์ดอกจัน () เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ
ชื่อและนามสกุล:  
อีเมล์ของท่าน:
โทรศัพท์:
เรื่อง:
รายละเอียด: